top of page

Summary پروفایل لینکدین

خلاصه پروفایل یا Summary در لینکدین با ارزشترین، پر بیننده‌ترین و به روز ترین بخش از پروفایل یک شخص می‌باشد. شاید به همین دلیل این بخش 2000 کارکتری، محلی است برای نمایش عناوین و کلیدواژه‌های منحصر بفرد و جذاب کننده‌ برای هر شخص که باید انگیزه‌ها و ارزش‌های خود را در گذشته، حال و آینده با اتکا به تحصیل، تجربه، مهارت، ارتباطات و آنچه که بعنوان یه شخص حرفه‌ای بدست آورده است را در 2000 حرف بصورت انشایی و یا بریده، بریده به بیننده و مخاطب ارائه و خود را به رُخ بکشاند.

در اینجا به زبانی داستانی و اول شخص به روایت آنچه بر ما در این 5 عنصر تحصیل، تجربه، مهارت، دست‌آوردها و روابط (Education, Experience, Skills, Accomplishments, Network) گذشته و می‌گذرد و در برنامه‌ها و اهداف آینده ما هست به بیننده پروفایل خود ارائه می‌دهیم.

83 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page